Header

 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Robert Broncel’s Strategische Modelportefeuille
(met het oog op uw financiële toekomst!)
 

Voorbericht bij DE STRATEGISCHE MODELPORTEFEUILLE 2016

Klik hier voor mijn speciale Private Equity Essay
 

Noot: Nog nooit heb ik in mijn columns noch op mijn website mijn visie hoeven bij te stellen. Laat u zich niet verrassen en zorg dat uw vermogen (pensioen!) optimaal is gepositioneerd tegen een toenemend dalende koopkracht. Langer afwachten wordt méér inleveren! Zie ook mijn column van 9 mei 2015.


Als onafhankelijk specialist en adviseur op het terrein van de edelmetaal- en grondstoffensector (bankachtergrond ABN) en alom bekend van zijn talrijke columns voorspelde Robert Broncel reeds in 2001 een aanzienlijk hogere goudprijs vanwege een te weinig levenskrachtige euro, oplopende overheidstekorten en een (sterk) verruimende geldmarkt in de V.S.

Intussen heeft een en ander z’n beslag gekregen en is de internationale financiële en monetaire situatie aanzienlijk verslechterd. Na de recente en (niet opgeloste) bankencrisis is er mondiaal sprake van sterke onevenwichtigheden op de internationale kapitaalmarkten.

De volledig uit de hand gelopen staatsschulden zijn daar intussen ook onderdeel van, met als meest in het oog springende punten:

  • door ongebreidelde geldgroei ondergraven ‘overspelige’ overheden de waarde van het papier(fiat)geld (zonder tegenwaarde) en doen het vertrouwen er in wankelen

  • om het vertrouwen juist weer gaande te houden worden de financiële markten gemanipuleerd; dat geldt ook voor de uitgebrachte economische cijfers w.o. inflatie, werkloosheid, BBP, de (commerciële) vastgoedsector, de economische groei en meer

  • de in gang gezette negatieve monetaire spiraal is intussen onomkeerbaar!

  • pensioenfondsen - statutair doorgaans klassiek belegd - verkeren in een lastig parket

  • de tijden veranderen: onze financiële toekomst heeft nog nooit om zoveel aandacht  gevraagd, maar ook nog nooit zulke fraaie kansen geboden; de tijd van opportunisme is definitief voorbij! Hoe hierop adequaat in te spelen?

Zie voor een nadere beschouwing de analyse van De Financiële Markt en Robert's interview over edelmetaal voor US Markets.


Koopkrachtbehoud en waardegroei

Onder deze veranderde omstandigheden is het voor beleggers inclusief pensioenvormers meer dan ooit noodzakelijk om zo goed mogelijk op de toekomst te zijn voorbereid. Dat kan niet langer meer in standaard aandelen, sparen, (staats)obligaties en/of vastgoed zoals het eigenlijk al sinds WO II met ups en downs usance was.

Het oog zal nu vooral gericht moeten zijn op de sterk groeiende behoeften in de opkomende wereld en vooral op het vinden van een nieuw internationaal monetair evenwicht. Tevens rekening houdend met schaarste zullen straks “de prijskaartjes” sterk worden aangepast.

De Strategische Portefeuille
Verreweg de meeste fondsmanagers twijfelen nog tussen een dip en een double dip terwijl we in alle realiteit monetair technisch al deep down zitten. Alleen zo lang we dat niet merken in de vorm van koopkrachtverlies ligt er nog bijna niemand wakker van.

Hoe dan ook, we zullen zowel in Europa als in de V.S. op enige termijn de tering naar de nering moeten gaan zetten. Om die reden staan koopkrachtbehoud en waardegroei centraal in de Strategische Portefeuille die als het ware een blauwdruk vormt voor het veiligstellen van ieders financiële toekomst.

De zich in de Portefeuille bevindende fondsen hebben hun “vuurdoop” reeds in 2008 gehad en hebben desalniettemin over de afgelopen 6 jaar gezamenlijk een gemiddeld rendement behaald van bijna 44% op jaarbasis! Maar daar ligt de essentie niet. Die blijkt pas na de onvermijdelijke monetaire omslag. Pas dan zal de ware veerkracht blijken!

 

<Opgetekend in 2008 dient deze tekst ongewijzigd
en onverkort tot “monument” voor ons nageslacht!> 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2009 © Robert Broncel