Header

 
Strategische Portefeuille Junior Portefeuille

Robert Broncel’s Junior Portefeuille
 

Robert Broncel’s Junior Portefeuille

Deelnemers in de Strategische Portefeuille ontvangen tevens zonder extra kosten somtijds een aanbeveling van een junior fonds met een hoog verwachtingsperspectief, merendeels maar niet uitsluitend op het terrein van edelmetaal. Deze aanbevelingen worden eveneens “onder bewaking gesteld” en in een speciale Junior Portefeuille opgenomen. Elke fondsaanbeveling wordt alleen na zorgvuldige weging uitgebracht en voorzien van een fondsprofiel. Hierin komen uiteraard met name de winstkansen aan bod.

In tegenstelling tot de Senior Portefeuille zijn juniors bij uitstek speculatief maar kunnen niettemin ook voor verrassende resultaten zorgen. Daarbij komt dat met name Juniors in de edelmetaal-sector flink zijn achtergebleven na de opleving in 2009 en nog een flinke inhaalslag hebben te maken. Bovendien gaat het meestal om fondsen met een optisch lage instapkoers, zodat de aanschaf relatief weinig middelen vergt. Anderzijds kan de winstpotentie in de vorm van koerswinst met relatief veel ‘aandeeltjes’ stevig worden aangezet.
 

 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2009 © Robert Broncel