Header


Homepage | De Markt | Columns | Quotes | Archives | Introducties | Aanmelden | Contact
 

Robert Broncel’s Strategische Modelportefeuille
(met het oog op uw financiële toekomst!)

Contactgegevens:

kantoor

RobertBroncel.com
Laan van Kronenburg 2
1183 AS Amstelveen

Tel.: 020-4532568
Mobiel: 06 -1437 8084

 

Internet: www.robertbroncel.com
E-mail: info@robertbroncel.com

 

RobertBroncel.com is een handelsnaam van 
Resort Estate International B.V. K.v.K. nr. 33157516

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel