Header

 
Robert Broncel’s Strategische Modelportefeuille
(met het oog op uw financiële toekomst!)
 


Waarom goud "goud" waard is?

Omdat:

  • goud in de eerste plaats het énige ruilmiddel van alle tijden is geweest

  • goud de enige wereldvaluta is waartegen alle papieren valuta’s (zonder onderpand of fysieke tegenwaarde) het in koopkracht hebben afgelegd

  • edelmetaal niet is bij te drukken en geen ‘counterparty risk’ kent.

Waarom gaat het fout met fiatgeld?

  1. omdat fiatgeld nooit meer is geweest dan een belofte van de uitgevende staat om de koopkracht ervan in stand te houden – dat is nog nooit gelukt!

  2. omdat een centrale bank openlijk of niet de belangen van de politiek dient met de geldhoeveelheid als speelbal

  3. een geldhoeveelheid die niet meer of onvoldoende door economische groei wordt gedragen, erodeert in koopkracht

  4. koopkrachtverlies van een valuta zich vertaalt in een duurdere import (grondstoffen) en ten principale aanzet tot inflatie.

Maar het fiatgeld heeft toch altijd gewerkt?
Ja, zolang er sprake is van voldoende reële  economische groei en/of goudkoppeling (onder inwisselbaarheid van de betreffende valuta).

Zonder enige tastbare (fysieke) referentie is de politieke verleiding groot de geldhoeveelheid sterker te laten groeien dan de economie kan dragen.


Een grotere schuld vraagt om een hogere rente. Met een bewust laag gehouden rente (Greenspan, Bernanke, Trichet) en een vrijelijk draaiende geldpers verwordt het monetaire systeem tot casino kapitalisme. De hieruit voortvloeiende structurele schuldgroei kan leiden tot ongedekte verplichtingen die niet meer worden ingelopen door economische groei.

Hoe groter de ongedekte schuld hoe meer er op termijn dient te worden ingeleverd (hogere belastingen, lagere uitkeringen en subsidies, toenemende inflatie) resulterend in afnemende koopkracht.

Hoeveel moeten we nu inleveren?
Gelet op de start van de periode van de jongste monetaire expansie die begon bij het aantreden van George Bush anno 2001 dienen we te kijken naar de monetaire barometer: goud. In die tijd deed een troy ounce rond $270 tegen thans ruim $1.500.

Stellen we het speculatieve element op ca. 20% dan resteert een nettowaarde van vier maal $270 = $1.080. Hieruit valt af te leiden dat men in de V.S. thans met een factor vier boven z'n stand leeft. In Europa ligt deze factor op ruwweg drie.

Anders gezegd: goud bezit vier maal (in dollars) respectievelijk drie maal (in euro's) zoveel koopkracht vergeleken bij 10 jaar geleden, maar daar blijft het niet bij!

Zie verder de column getiteld "Viva la Restauration" van 25 november 2009.

 
Waarom Goud Waarom Zilver


Voor U zich aanmeldt, leest u vooral de analyse van De Financiële Markt!

De Redactie
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2009 © Robert Broncel